Mögel är en typ av svamp. Den finns nästan överallt. I allmänhet utgör normala mängder mögel i miljön inte någon betydande hälsorisk för friska människor med regelbunden immunsystem funktion. Det finns inte en enda typ av mögel som kallas ”svart mögel” utan många former är svarta. När människor använder termen kan de hänvisa till en typ som kallas Stachybotrys chartarum som även är känd för namnet Stachybotrys arta. Det finns inga vetenskapliga bevis som tyder på att exponering för Stachybotrys chartarum är farligare än exponering av någon annan typ av mögel.

Vissa människor kan vara mer känsliga för mögelsporer än andra och de kan utveckla andningssymtom efter inandning av mögelsporer. I stora mängder kan mögelsporer orsaka ohälsa hos nästan vem som helst.

Därför bör människor ta bort mögeltillväxt i hemmet och vidta åtgärder för att förhindra att det växer tillbaka. Kontakta Fuktpatrullen för att få en offert.

Här är några symptom som kan komma vid exponering av mögel.

  • Snuvig eller täppt näsa.
  • Vattniga eller röda ögon.
  • Torr hosta.
  • Hudutslag.
  • Hals ont.
  • Bihåleinflammation.
  • Väsande andning.

Allvarliga mögel allergier orsakar allvarliga symptom som andfåddhet. Mögelexponering kan också förvärra astma eller lungproblem hos personer med redan existerande lungsjukdomar.

Hur du kan bli av med mögel i ditt hem.

Du bör behandla alla former av mögel på samma sätt när det gäller att ta bort dem från hemmet. 

Ta bort synlig mögeltillväxt från hårda ytor med en produkt för borttagning av mögel, varmt tvålvatten eller en blandning av 1 kopp blekmedel per liter vatten.

Ta bort och kasta mjuka eller porösa material som mattor och isolering som visar tecken på mögel.

Kontakta en professionell om det finns en omfattande mögeltillväxt i hemmet eller om allergiska reaktioner uppstår vid rengöring av mögliga ytor. 

Mögel trivs i fuktiga miljöer.

Det mest effektiva sättet att förhindra mögeltillväxt är att övervaka fuktighetsnivån i hemmet. Fuktighetsnivån ska inte vara högre än 50%.

Kontrollera fuktighetsnivån regelbundet, eftersom den kan förändras med några timmars mellanrum.

Använd en avfuktare vid behov, särskilt under fuktiga månader. Se vår fukt blogg.

För att förhindra mögel kan en person också ta följande steg:

Inspektera byggnaden regelbundet för tecken på vattenskador och mögel.

Rengör badrummet regelbundet och ta itu med mögel så snart det dyker upp.

Använd avgas fläktar i kök och badrum eller öppna fönster för att förbättra ventilationen.

Installera en luftkonditioneringsapparat med ett högeffektivt partikulärt luftfilter för att ta bort mögelsporer från luften.

Lägg till mögel hämmare för att stoppa mögeltillväxt på väggar och tak.

Undvik att använda mattor i köket, källaren eller badrummet.

Återvinn gamla böcker och tidningar, eftersom dessa kan bli mögliga snabbt om de blir fuktiga.

Hantera översvämningar snabbt genom att torka möbler och rengöra våta föremål med kommersiella produkter.

Kassera mattor som är fuktskadade.

För att förebygga eller minska symtom vid mögelallergi:

Stäng fönstren på natten, eftersom det finns fler luftburna mögelsporer under svala och fuktiga nätter.

Använd en damm mask medan du arbetar i trädgården.

OBS! Använd lämplig säkerhetsutrustning när du rengör mögel.